Ana Sayfa / İlişkiler / Eski yunanda cinsellik aşk

Eski yunanda cinsellik aşk

Şüphesiz, bütün kültürlerde olduğu gibi, eski Yunan kültüründe de aşkın esas yorumu, onun cinsellik ile ilişkili yorumu olsa gerektir. Bu yorumu, aşk için kullanılan sözcüklerin kaynakları ile toplumların erken dönemlerindeki evren idraklarını yansıtan mitolojilerinden de çıkarsamak olasıdır.

eski yunanda cinsellik (5)

eski yunanda cinsellik

Bu kapsamda pek çok dilde aşkı beyan eden kelimelerin kaynağında tutku, arzu, özlem ve libido/cinsellik gibi insanın fizyolojik ve psikolojik yaşantısında köken bulan hisler yer almaktadır ve Yunancadaki eros’ta bu oldukça nettir. Batı kültürlerinde tarihsel olarak aşk kavramını inceleyen R. May’e göre, Batı dillerinde aşk, “arzulama”, “özleme”, “doyum” ve “libido” ile ilişkilidir.  Eş durum, Arapça kök olarak sarmaşmak ve sıkı bir biçimde sarılmak manasına gelen aşk’ta ve Türkçedeki “sevi” kökünden türetilen sevgi ve “amırmak” kökünde türetilen amır’da da görülür.  Bu sebepsiz değildir; bunun hem fizyolojik hem de psikolojik köklü nedenleri bulunmaktadır. Çünkü aşk diye tanımlanan arzu ve tutku, hem insanın tensel-cinsel ve tinsel-ruhsal ihtiyaçlarını sağlamaktadır, hem de bir tür olarak insanın varlığını devam ettirmenin temeline oturmaktadır.

eski yunanda cinsellik (4)

eski yunanda cinsellik

Öte yandan, Sümer, Babil  ve Mısır mitolojilerinde olduğu gibi Eski Yunan mitolojilerinde de teogonik ve kozmogonik doğumlardan bahsedilmesi ve varlığın oluşumunda cinsel içerikli motiflerin kullanılması, aşk ve cinsellik arasında kurulan kadim bağı göstermesi açısından anlamlıdır. Ayrıca bu durum, umursanan insani bir hissin teogonik ve kozmogonik bir seviyeye nasıl yansıtıldığına mühim bir misal oluşturur. Bu kozmogonilerde, bütün varlıklar, erkek ve dişinin birleşmesinden doğmuş gibidir. Sözgelimi, Hesiodos’a baktığımızda, insan şeklinde tasarlanan Ouranus ile Gaia’nın ilk etapta birbiriyle sarmaş dolaş olduğu, sonunda Kronos’un onları zorla birbirinden ayırdığı anlatılır. Buradaki birleşme ve ayırma motifi, yer ve okyanusla bunların içerisindeki her şeyi, şahsi varlıklar arasında gerçekleşen bir dizi cinsel birleşmenin ve doğumun sonucu olarak tasarlandığını gösterir. Bu doğumlarda, ontik bir varlık atfedilen ve ebedi tanrıların en güzeli sayılan eros, aşkın, cinsel üreme gücünün, çiftleşme ve doğuma giden sürecin başlatıcısı konumundadır.

Orpheus’a mal edilen teogoni ve kozmogonilerde insani üreme motifi yerine, hayvanlar dünyasında görülen yumurtanın döllenmesi yoluyla üreme motifi kullanılır. Buna göre, dünyanın başlangıçta yumurta biçiminde olduğu ileri sürülür; yumurta kırılınca, eros ortaya çıkmış ve yumurtanın üst yarısı gökyüzünü, alt yarısı ise yeri oluşturmuştur. Bu geleneksel öykünün değişik biçimleriyle karşılaşmak mümkündür. Cinsel içerikli motiflerin kozmogoni ve teogonilerdeki rolü, Europides’in Bilge Melanippe oyununda da gündeme getirilir. Euripides, Melanippe’yi şöyle konuşturur:

“Bu öykü benim değil; yerle göğün nasıl tek bir biçim olduğunu annemden duydum: Birbirinden ayrılınca her şeyi doğurmuşlar; ağaçları, uçan varlıkları, hayvanları, tuzlu denizin beslediklerini ve ölümlülerin soyunu gün ışığına çıkarmışlar.”

Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Masko Outlet

Yazar : Editör

Türkiye'nin En Büyük Kadın ve Erkek Portalı                                                              Kadınlar Erkekler | Haberler | Kadın | Erkek | Magazin | Cinsellik | Dekorasyon | Dizi TV | Güzellik |İlişkiler | Sağlık | Yeme içme| Yemek Tarifi |

Yorum Yapmak istermisiniz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacakdır.Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir *

*

| Masko outlet | Kuaför Tezgahları | Aksesuar ve Mobilya | Klasik Mobilya |
Yukarı ilerleyin