Ana Sayfa / Haberler / Magazin / ‘O mülk Oğulcan’a ait’
‘O mülk Oğulcan’a ait’

‘O mülk Oğulcan’a ait’

‘O mülk Oğulcan’a ait’

Ün­lü sa­nat­çı Se­da Sa­yan, bir­kaç yıl ön­ce Eti­le­r’­de ün­lü ge­ce ku­lü­bü Şam­da­n’­ın mül­kü­nü 8.5 mil­yon do­la­ra sa­tın al­dı. Eti­le­r’­in en iş­lek ye­rin­de bu­lu­nan mülk, işa­dam­la­rı­nın da göz­de­siy­di. Hat­ta Fe­rit Şa­hen­k’­in kı­sa bir sü­re ön­ce Sa­ya­n’­dan bu mül­kü sa­tın al­mak is­te­di­ği de id­di­a edil­miş­ti. Ya­tı­rı­mı­nı her za­man gay­ri­men­ku­le ya­pan Sa­yan, bu mül­kü­nü el­den çı­kar­ma­yı ke­sin­lik­le dü­şün­me­di­ği­ni söy­le­di. Ün­lü sa­nat­çı, “O­ra­sı oğ­lu­mun. Oğul­can İtal­ya­’da iş­let­me oku­yor. Önü­müz­de­ki yıl dönecek ve işlerin başına geçecek. İs­ter sa­tar, is­ter iş­le­tir. Ne istiyorsa yap­sı­n” diye konuştu.

CİHANGİR’DE APARTMAN

Se­da Sa­ya­n’­ın eği­ti­mi­ni al­dı­ğı mes­le­ği ya­pa­bil­me­si için oğ­lu­na sun­du­ğu im­kan­lar bu­nun­la da bit­me­di. Ün­lü sa­nat­çı, Cihangir’de bulunan 3.5 milyon dolar değerindeki apart­ma­nın da oğlu Oğulcan Engin’in olduğunu söyledi. Her iki me­kan­da da oğ­lu­nun söz sa­hi­bi ola­ca­ğı­nı be­lir­ten ünlü sa­nat­çı, “Oğ­lum ya­şı kü­çük ol­ma­sı­na rağ­men çok ol­gun bir ço­cuk. Her şe­yin iyisini hak ediyor. Ser­ve­tim oğ­lu­ma fe­da ol­su­n” dedi.

GÜLDEN AVUÇ / BUGÜN İNTERNET SİTESİ

Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Masko Outlet

Yazar : Editör

Türkiye'nin En Büyük Kadın ve Erkek Portalı                                                              Kadınlar Erkekler | Haberler | Kadın | Erkek | Magazin | Cinsellik | Dekorasyon | Dizi TV | Güzellik |İlişkiler | Sağlık | Yeme içme| Yemek Tarifi |

Yorum Yapmak istermisiniz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacakdır.Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir *

*

| Masko outlet | Kuaför Tezgahları | Aksesuar ve Mobilya | Klasik Mobilya |
Yukarı ilerleyin