Ana Sayfa / Sağlık / Uzmanlardan ciddi antibiyotik uyarısı!..
Uzmanlardan ciddi antibiyotik uyarısı!..

Uzmanlardan ciddi antibiyotik uyarısı!..

Uzmanlar ‘Türkiye’de antibiyotik sonrası çağa girildi’ diyor…
Prof. Önder Ergönül “İdrar yolları enfeksiyonlarına (sistit) karşı verilen antibiyotikler, her 5 kişiden 1’ini tedavi etmiyor. Gereksiz kullanım Türkiye’de had safhada” dedi.

Prof. Dr. Önder Ergönül, genç kadınlarda sıklıkla görülen sistit için verilen antibiyotiklere karşı her beş kişiden birinin dirençli olduğunu ifade etti. Ergönül,  “Yani yüzde 20 direnç söz konusu. Böyle olunca enfeksiyon tedavi edilemiyor ve bakteri vücutta üremeye devam ediyor. Çünkü dirençten dolayı verilen ilaç yerini bulmuyor” dedi.

Geç­miş­ten gü­nü­mü­ze en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı var­lık­la­rı­nı koru­ya­rak, tüm dün­ya için teh­dit oluş­tur­ma­yı sür­dü­rü­yor. Bu has­ta­lık­la­ra bağ­lı yo­ğun ba­kım­lar­da, ayak­tan has­ta ta­kip­le­rin­de dün­ya ça­pın­da mil­yon­lar­ca ölüm ger­çek­le­şi­yor.

Türk Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji ve İn­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği (Kli­mik) Baş­ka­nı Prof. Dr. Ön­der Er­gö­nül, an­ti­bi­yo­tik­te ya­şa­nan kriz ne­de­ni ile Av­ru­pa Has­ta­lık­la­rın Ön­len­me­si ve Kon­trol Mer­ke­zi, Av­ru­pa Bir­li­ği üye ve aday ül­ke­ler­le bir­lik­te 18 Ka­sı­m’­ı yıl­lık “Av­ru­pa An­ti­bi­yo­tik Far­kın­da­lık Gü­nü­” ola­rak ilan et­ti­ği­ni be­lirt­ti.

Sı­kın­tı bü­yük

An­ti­bi­yo­tik üre­ti­min­de cid­di bir sı­kın­tı var. 3-5 se­ne sonra  hem Dünya Sağlık Örgütü’nün hem Amerikan Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre çöküş yaşanabilir. Diğer taraftan bazı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanabileceğimiz sadece bir antibiyotiğin bulunduğu duruma geldik. Şu anda basit bakteriyel enfeksiyonlardan hasta kaybedilmese bile, yakın ge­le­cek­te ba­şı­mı­za gel­me ola­sı­lı­ğı ar­tı­yor.

SERDA KIVILCIM / BUGÜN İNTERNET SİTESİ

Tüm online kadın giyim fırsatları için tıklayın !

Masko Outlet

Yazar : Editör

Türkiye'nin En Büyük Kadın ve Erkek Portalı                                                              Kadınlar Erkekler | Haberler | Kadın | Erkek | Magazin | Cinsellik | Dekorasyon | Dizi TV | Güzellik |İlişkiler | Sağlık | Yeme içme| Yemek Tarifi |

Yorum Yapmak istermisiniz ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacakdır.Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir *

*

| Masko outlet | Kuaför Tezgahları | Aksesuar ve Mobilya | Klasik Mobilya |
Yukarı ilerleyin